10th Summer St.Petersburg Meeting in Mathematical Analysis

 

August 22 - 26, 2001

 

 

LIST OF PARTICIPANTS

 

ABAKUMOV, Evgeny Valerievich

AMOSOV, Grigori Gennadievich

BARANOV, Anton Dmitrievich

BORICHEV Alexander Alexandrovich

DYAKONOV, Konstantin Mikhailovich

GAMAL, Maria Feliksovna

GLUSKIN, Efim Davidovich

HAVIN, Victor Petrovich

HEDBERG, Lars Inge

HEDENMALM, Haakan

IVANOV, Sergei Alekseevich

KALITA, Eugen

KALNITSKY, Vyacheslav

KAPUSTIN, Vladimir Vladimirovich

KARGAEV, Pavel Petrovich

KISLIAKOV, Serguei Vitalievich

KOTOCHIGOV, Aleksander Mixailovich

LAPTEV, Gennady Gennadievich

MAERGOIZ, Lev Sergeevich

MAKAROV, Boris Mikhailovich

MUSIN, Ildar Khamitovich

NIKOLSKAYA, Ludmila Nikolaevna

NIKOLSKI, Nikolai Kapitonovich

NOVIKOV, Sergei Yakovlevich

OLEINIK, Vladimir Lukich

PATSEVICH, Elena Leonardovna

PELLER, Vladimir Vsevolodovich

PETERMICHL, Stefanie

POLTORATSKI, Alexei Gennadievich

POTT, Sandra

ROGINSKAYA, Maria Martynovna

ROMANOV, Roman Vladimirovich

SHAMOYAN, Faizo Agitovich

SHIMORIN, Serguei Mikhailovich

SHIROKOV, Nikolai Alekseevich

SKOPINA, Maria Alexandrovna

STRAUSS, Vladimir Abramovich

STROUSE, Elizabeth

VASIN Andrei Vasilievich

VASYUNIN, Vasily Ivanovich

VIDENSKII, Ilya Victorovich

VITSE, Pascale

VLASOV, Victor Valentinovich

VOLBERG, Alexander Lvovich

YAKUBOVICH, Dmitry Vladimirovich