11th Summer St.Petersburg Meeting in Mathematical Analysis

August 15 - 20, 2002

LIST OF PARTICIPANTS

 

 


ABAKUMOV, Evgeny Valerievich

ABUZYAROVA, Natalia Fairbakhovna

ALEMAN, Alexandru

ALEXANDROV, Alexei Borisovich

AMOSOV, Grigori Gennadievich

ANDRAMONOV, Mikhail Yurievich

BARANOV, Anton Dmitrievich

BELIAEV, Dmitry Borisovich

BINDER, Ilia Arkadievich

BORICHEV, Alexander Alexandrovich

DAHLNER, Anders

DUBTSOV, Evgueny Sergeevich

DYAKONOV, Konstantin Mikhailovich

EIDERMAN, Vladimir Yakovlevich

FARFOROVSKAYA, Yulia Borisovna

GAMAL, Maria Feliksovna

GORDON, Yulia Borisovna

GUBREEV, Gennady Mykhaylovich

HEDENMALM, Haakan

HIRNYK, Markiyan

IAKOVLEV, Serguei Igorevich

IVANOV, Sergei Alekseevich

KAPUSTIN, Vladimir Vladimirovich

KARLOVICH, Yuriy Ivanovich

KISELEV, Alexander Vyacheslavovich

KISLIAKOV, Serguei Vitalievich

KOTOCHIGOV, Aleksander Mixailovich

KOVALEVSKAYA, Natalia Michailovna


KUPIN, Stanislav Alexandrovich

KURASOV, Pavel Borisovich

LEBEDEV, Vladimir Vladimirovich

MALAMUD, Mark Mikhailovoch

MUSIN, Ildar Khamitovich

NIKOLSKI, Nikolai Kapitonovich

NOVIKOV, Sergei Yakovlevich

NUDELMAN, Mark Adolfovich

OLEINIK, Vladimir Lukich

PATSEVICH, Elena Leonardovna

PELLER, Vladimir Vsevolodovich

POLTORATSKI, Alexei Gennadievich

ROGINSKAYA, Maria Martynovna

ROMANOV, Roman Vladimirovich

SHAPIRO, Alexander

SHCHUKIN, Mikhail

SHIMORIN, Serguei Mikhailovich

SHIROKOV, Nikolai Alekseevich

SHISHKINA, Anna Vasilyevna

SILVA, Luis O.

TINTAREV, Kyril

VASYUNIN, Vasily Ivanovich

VIDENSKII, Ilya Victorovich

VLASOV, Victor Valentinovich

VOLKOVA, Mariya Georgievna

YAKUBOVICH, Dmitry Vladimirovich

YGER, Alain

YOUNG, Nicholas John