Workshop "Quantum and motivic cohomology, Fano varieties and mirror symmetry"

26 - 28 September 2013

Organizers

Programme

Participants

 • Alexey Ananievsky
 • Mikhail Bondarko
 • Nikolai Durov
 • Alexandr Efimov (video)
 • Sergey Galkin
 • Vasily Golyshev
 • Dmitry Kaledin (video)
 • Alexander Kuznetsov
 • Marc Levine
 • Yury Prokhorov
 • Victor Przyjalkowski
 • Evgeny Shinder
 • Alexandr Smirnov
 • Maksim Smirnov
 • Sergey Yagunov